Welkom ...

Kwintes - Servicepunt Emmeloord

Doelgroep: autistische stoornis, psychische beperking
Leeftijd: alle leeftijden

Vanuit één gebouw verrichten verschillende instellingen op het gebied van maatschappelijke opvang, (openbare) geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg hun werk. Bij het servicepunt kunnen mensen uit de gemeente Noordoostpolder en Urk met psychische problemen, een verslaving of problemen op sociaal economisch gebied op één adres terecht met hun vragen.

Voor wie?
De mensen waar Servicepunt Emmeloord zich op richt, hebben vaak meerdere problemen. Hierdoor is het soms lastig de juiste zorg te verlenen. Het servicepunt zorgt voor een laagdrempelige inloop, waar mensen zich thuis kunnen voelen. Daarnaast wordt er basale zorg geleverd, wordt er informatie en advies verstrekt en zijn er dagactiviteiten en zorgcoördinatie. Ook is de noodopvang gekoppeld aan het Servicepunt. Door het bundelen van krachten verwacht Servicepunt Emmeloord niet alleen 20 à 30 cliënten per jaar meer te kunnen bereiken, maar cliënten ook beter te kunnen helpen. Een belangrijk voordeel voor de begeleiding is de korte communicatielijn tussen de betrokken zorginstellingen.

Samenwerkende instanties
Servicepunt Emmeloord is een initiatief van Kwintes, Tactus Verslavingszorg en het Leger des Heils. Het servicepunt is gevestigd aan de Nagelerweg 3 te Emmeloord.

Lees meer op www.kwintes.nl/activering/dagactiviteiten/emmeloord_-_servicepunt

Bezoekadres Nagelerweg 3
8304 AB Emmeloord
Postadres Nagelerweg 3
8304 AB Emmeloord
Telefoon 0527 252242
Website www.kwintes.nl/activering/dagactiviteiten/emmeloord_-_servicepunt
E-mail
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door
Lees meer over...
Keurmerk