Welkom ...

Koninklijke Kentalis - unit Noord Limburg

Doelgroep: auditieve beperking, autistische stoornis
Leeftijd: 0-24

Diagnostiek, zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ernstige spraak-en taalmoeilijkheden, doofheid/slechthorendheid en autismespectrumstoornissen met stoornissen in spraak en taal. Voor kinderen van 2-5 jaar is er een diagnose- en behandelgroep waarin zij werken aan hun spraak- en taalontwikkeling en hun wijze van contactname. Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedragsproblemen, met sociale en/of emotionele problemen en met problemen bij het inschatten van sociale situaties is er kinder- en jeugdtherapie en theory of mind (TOM)-training. Bij kinderen tussen 6 en 12 jaar met een achterstand in de spelontwikkeling wordt dit gestimuleerd en getraind. Ook leren ze zelf en met anderen spelen. Opvoeders en gezinnen wordt ambulante gezinsbegeleiding en de Hanenoudercursus (logopediemethode voor kinderen met een vertraagde of afwijkende taalontwikkeling) geboden. Zij kunnen ook Nederlands met gebaren leren. Ouders met kinderen van 2 t/m 6 jaar, die een diagnose autismespectrumstoornis hebben, kunnen deelnemen aan een cursus die hen inzicht geeft in deze stoornis, hen handvatten geeft voor de communicatie met hun kind en hen handvatten geeft hoe de wereld te verduidelijken voor hun kind.

Het ambulante team biedt hulp aan kinderen en jongeren tot 21 jaar. 

Men werkt nauw samen met De Taalbrug. Kentalis, unit Noord Limburg werkt ook vanuit de locatie van de Taalbrug (Vijverhofstraat in Venlo).

Lees meer op www.kentalis.nl

Bezoekadres Dichtershof
Albert Verweystraat 2
5921 AZ Venlo
Postadres Postbus 3379
5902 RJ Venlo
Telefoon locatie A. Verweystraat locatie Vijverhofstraat   077 397 99 10 077 399 96 53
Website www.kentalis.nl
E-mail
Contactpersoon Mevr. drs. M.M.J. van Aarssen (unitmanager zorg)
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door
Lees meer over...
Keurmerk