Sociale Kaart Nederland
  • Organisatie
Kwintes - Servicepunt Emmeloord
Nagelerweg 3 8304 AB EMMELOORD, 0527 252242
Bezoekadres
Nagelerweg 3
8304 AB EMMELOORD
Postadres
Nagelerweg 3
8304 AB EMMELOORD
Telefoon
0527 252242
Website
E-mail
  • Omschrijving

Vanuit één gebouw verrichten verschillende instellingen op het gebied van maatschappelijke opvang, (openbare) geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg hun werk. Bij het servicepunt kunnen mensen uit de gemeente Noordoostpolder en Urk met psychische problemen, een verslaving of problemen op sociaal economisch gebied op één adres terecht met hun vragen.

Voor wie?
De mensen waar Servicepunt Emmeloord zich op richt, hebben vaak meerdere problemen. Hierdoor is het soms lastig de juiste zorg te verlenen. Het servicepunt zorgt voor een laagdrempelige inloop, waar mensen zich thuis kunnen voelen. Daarnaast wordt er basale zorg geleverd, wordt er informatie en advies verstrekt en zijn er dagactiviteiten en zorgcoördinatie. Ook is de noodopvang gekoppeld aan het Servicepunt. Door het bundelen van krachten verwacht Servicepunt Emmeloord niet alleen 20 à 30 cliënten per jaar meer te kunnen bereiken, maar cliënten ook beter te kunnen helpen. Een belangrijk voordeel voor de begeleiding is de korte communicatielijn tussen de betrokken zorginstellingen.

Samenwerkende instanties
Servicepunt Emmeloord is een initiatief van Kwintes, Tactus Verslavingszorg en het Leger des Heils. Het servicepunt is gevestigd aan de Nagelerweg 3 te Emmeloord.

Kijk ook naar:

Kloppen deze gegevens niet? Vul het wijzigingsformulier in.